Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi

Kozi za Muda Mrefu

# Maelezo Muda
1 Cheti cha Uongozi Utalii na Usalama (TCTGS) MWAKA 1
2 Cheti cha Awali cha Uongozi Utalii na Usalama (BTCTGS) MWAKA 1
3 Cheti cha Uhifadhi Wanyamapori Himasheria (TCWLE) MWAKA 1
4 Cheti cha Awali cha Uhifadhi Wanyamapori Himasheria (BTCWLE) MWAKA 1