Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi

Wasiliana Nasi

Mkuu wa Taasisi
Anwani/sanduku la barua

Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi
S.L.P 1432
PASIANSI
MWANZA

Simu

+255-282-560333

Fax

+255-282-560333

Barua pepe

principal@pasiansiwildlife.ac.tz

Mrejesho, Malalamiko au Wazo