Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi

Astashahada ya Usimamizi wa Uongozaji Watalii na Usalama

Kozi ya Astashahada ya Usimamizi wa Uongozaji Watalii na Usalama ni ya mwaka mmoja na imeandaliwa kwa ajili ya wahitimu wa Kozi ya Astashahada ya Awali ya Uongozaji Watalii na Usalama, na vijana waliohitimu kidato cha sita. Wahitimu wanaandaliwa kuwa viongozi wa shughuli za Uongozaji Watalii na Usalama wakati wa kutekeleza majukumu katika Taasisi za Serikali, Mashirika binafsi, Jumuiya za Hifadhi za Vijiji, Makampuni ya Utalii, Uhifadhi na Uwindaji na Mashirika ya Kimataifa. Mafunzo haya yanatolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja na yatamuwezesha mhitimu kufanya kazi za kawaida za kila siku katika Taasisi, Kampuni na Mashirika tajwa. Kazi hizo ni kama ifuatavyo:

 • Kuratibu kazi za uongozaji Watalii katika vivutio vya aina mbalimbali Tanzania,
 • Kufanya ubunifu wa kuboresha taarifa za vivutio katika eneo la kazi,
 • Kuibua vivutio vipya na kuweka taarifa sahihi,
 • Kuhakikisha taarifa za vivutio zinatolewa kwa lugha sahihi kwa Watalii,
 • Kuhakikisha takwimu za watalii na safari za kitalii zimerekodiwa na kutunzwa ipasavyo,
 • Kuhakikisha malalamiko kutoka kwa Watalii yamepatiwa suluhu stahiki,
 • Kuhakikisha miundo mbinu ya eneo la utalii ni salama muda wote,
 • Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa Taasisi, Shirika na Kampuni iliyomwajiri,
 • Kuhakikisha kuwa kumbukumbu za vitabu/majalada/majarida ya kitalii yanatunzwa ipasavyo,
 • Kuratibu na kusimamia kazi za ulinzi na doria katika maeneo ya ndani na nje ya eneo lake la kazi,
 • kufanya shughuli zingine za kawaida zitakazotolewa na viongozi sehemu za kazi.

 

Code

Module Title

Muhula

1

2

TMT 05101

Kanunu za Utalii

 

TMT 05102

Kanuni za Huduma kwa Wateja

 

TMT 05103

Misingi ya Ukarimu

 

TMT 05204

Uongozi wa Watalii na Mbinu za Tafsiri ya Vivutio vya Utalii

 

TMT 05105

Tafsiri ya Wanyamapori na Mimea

 

TMT 05206

Sheria za Utalii na Uhifadhi Maliasili

 

TMT 05107

Mafunzo ya Ukakamavu na Ujuzi wa Silaha

 

TMT 05208

Utalii na Mbinu za Usalama Porini

 

TMT 05209

Tafsiri ya vivutio vya Kitamaduni na Kijiografia

 

TMT 05210

Misingi ya Ikolojia

 

TMT 05211

Ujasiliamali na Masoko katika Utalii

 

TMT 05212

Kanuni Mtambuka za Utalii

 

TMT 05213

Mafunzo ya Awali ya Udereva

 

TMT 05114

Lugha za Kigeni

 

TMT 05115

Mafunzo ya Kompyuta