Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi

Habari
TANGAZO LA MAJINA YA WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA NA TAASISI YA TAALUMA YA WANYAMAPORI PASIANSI MWAKA 2022/2023

TANGAZO LA MAJINA YA WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA NA MASOMO MWAKA 2022/2023

Mkuu wa Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi, Mwanza anapenda kuwajulisha wafuatao kuwa wamechaguliwa kujiunga na kozi ya Astashahada ya Awali ya Usimamizi wa Wanyamapori na Himasheria (BTCWLE), Astashahada ya Usimamizi wa Wanyamapori na Himasheria (TCWLE), Astashahada ya Awali ya Uongozaji Watalii na Usalama (BTCTGTS), Astashahada ya Uongozaji Watalii na Usalama (TCTGTS) kwa mwaka wa masomo 2022/2023. Waliochaguliwa wanatakiwa kuripoti kuanzia tarehe 10 hadi 14 Oktoba 2022 kwa mafunzo ya awali ya kupima utimamu wa mwili na afya.

BONYEZA HAPA KUPAKUA TANGAZO LA MAJINA YA WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA NA TAASISI YA TAALUMA YA WANYAMAPORI PASIANSI KWA MWAKA WA MASOMO 2022/2023

bonyeza kozi uliochaguliwa hapo chini ilikupata Fomu za maelekezo ya kujiunga na kozi kwa waliochaguliwa;

1. ASTASHAHADA YA AWALI YA UHIFADHI WANYAMAPORI NA HIMA SHERIA (BASIC TECHNICIAN CERTIFICATE IN WILDLIFE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT) NTA LEVEL 4)

2. ASTASHAHADA YA UHIFADHI WA WANYAMAPORI NA HIMA SHERIA (TECHNICIAN CERTIFICATE IN WILDLIFE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT) NTA LEVEL 5)

3. ASTASHAHADA YA AWALI YA KUONGOZA WATALII NA USALAMA KWA WATALII (BASIC TECHNICIAN CERTIFICATE IN TOUR GUIDING AND TOURISM SAFETY) NTA LEVEL 4

4. ASTASHAHADA YA KUONGOZA WATALII NA USALAMA KWA WATALII (TECHNICIAN CERTIFICATE IN TOUR GUIDING AND TOURISM SAFETY) NTA LEVEL 5)

MAJINA YOTE YA WALIOCHAGULIWA NA CONTROL NUMBER KWA MALIPO YA AWALI YA UTHIBITISHO

VIFAA VINAVYOPATIKANA KATIKA DUKA LA TAASISI NA BEI ZAKE