01
Sep
2018

TANGAZO LA KUJIUNGA NA MASOMO MWAKA 2018 – 2019 “KWA AWAMU YA PILI”

Mkuu wa Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi, Mwanza anapenda kuwajulisha wafuatao kuwa wamechaguliwa awamu
ya pili kujiunga na kozi ya Astashahada ya Awali ya Usimamizi wa Wanyamapori na Hima Sheria (BTCWLE) na Astashahada ya
Usimamizi wa Wanyamapori na Hima Sheria… Read More

TANGAZO_LA_WACHAGULIWA_WA_AWAMU_YA_PILI_2018_-_19