16
Aug
2018

TANGAZO LA WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA NA MASOMO MWAKA 2018 - 2019

Mkuu wa Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori Pasiansi, Mwanza anapenda kuwajulisha wafuatao kuwa
wamechaguliwa kujiunga na kozi ya Astashahada ya Awali ya Usimamizi wa Wanyamapori na Hima Sheria
(BTCWLE) na Astashahada ya Usimamizi wa Wanyamapori na Hima Sheria (TCWLE)… Read More

TANGAZO_LA_WALIOCHAGULIWA_KUJIUNGA_NA_PWTI_2018_2019_new_1