10
Jun
2015

KUITWA KWENYE USAILI

Mkuu wa Taasisi ya Taaluma ya Wanyamapori – Pasiansi, Mwanza anawatangazia wafuatao ambao waliomba kujiunga na Kozi ya
Astashahada ya Awali ya Usimamizi wa Wanyamapori na Hima Sheria (Basic Technician Certificate in Wildlife Management and Law
Enforcement – BTCWLE) Read More

TANGAZO_LA_USAILI-JUNI_2015